Logo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kursy dla lekarzy stażystów 2023
opis do kafelka 1
Regulamin Katedry
opis do kafelka 2
Pracownicy Katedry
opis do kafelka 3
Harmonogram zajęć
opis do kafelka 4
Działalność naukowa
Aktualności
Wiadomości
Nauka
Komunikaty

Kursy dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów

Kursy ratownictwa medycznego 2023 r. dla stażystów 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rozpoczął rejestrację na kurs ratownictwa medycznego odbywającego się w ramach stażu dla lekarzy oraz lekarzy dentystów.

 

Szkolenie jest realizowane przez Katedrę i Zakład Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

W rekrutacji mają pierwszeństwo lekarze oraz lekarze dentyści, którzy rozpoczęli staż 1 października 2022 r., którzy kontynuują staż w 2023 r. oraz którzy rozpoczęli staż 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą dostarczycć oryginalne skierowanie na szkolenie w dniu ćwiczeń - warunek uczestniczenia w ćwiczeniach oraz otrzymania wpisu ze szkolenia w książeczce.

 

Uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia W przypadku zapisywania się przez te same osoby na wiele terminów, osoby te będą usuwane ze wszystkich zapisanych terminów i w ich miejsce będą zapisywani kolejni uczestnicy.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób realizujących staż na terenie Województwa Śląskiego.

 

Osoby deklarujące chęć udziału w szkoleniu muszą się zarejestrować za pośrednictwem formularza. Każda osoba może się zgłosić tylko na jeden termin, w pierwszej kolejności powinny się zgłaszać osoby z najkrótszym terminem zakończenia stażu:

 

Osoby, które zapisały się na wybrany termin muszą zapamitać termin oraz nazwę kursuna jaki się zapisały

 

Termin, który jest zapełniony automatycznie znika z paska wyboru, sukcesywnie bedą się pojawiać nowe terminy.

 

- lekarze stażyści (ilość miejsc na kurs: 22 osoby)

 Formularz: Formularz zgloszeniowy lekarze

Harmonogram kursów

 

Numer kursu parzysty zgodnie z formularzem zgłoszeniowym Dzień 1   Wykłady online - link dostępu zostanie przesłany przez platformę na podany adres email 08:00 - 16:00 22 osoby
  Dzień 2 Ćwiczenia (podział na podgrupy) 08:00 - 16:00 Grupy zostaną przydzielone 1 dnia na wykładzie
         
Numer kursu nieparzysty zgodnie z formularzem zgłoszeniowym Dzień 1   Wykłady online - link dostępu zostanie wysłany przez platformę na podany adres email 08:00 -  16:00 22 osoby
  Dzień 2  Ćwiczenia (podział na podgrupy) 08:00 - 16:00 Grupy zostaną przydzielone 1 dnia na wykładzie

 

- lekarze dentyści stażyśc (ilość miejsc na kurs 25 osób)

 Formularz:  Formularz zgloszeniowy lekarze-dentyści

Harmonogram kursów

 

Numer  kursu parzysty zgodnie z formularzem  Tydzień 1 Wykłady online  - link dostępu zostanie wysłany przez platformę na podany aderes email 08:00 - 16:00 25 osób 
  Tydzień 2 Ćwiczenia (podział na podgrypy) 08:00 - 16:00 Grupy zostaną przydzielone 1 dnia na wykładzie
         
Numer kursu nieparzysty zgodnie z formularzem  tydzień 1 Wykład oneline - link dostępu zostanie wysłany przez platformę na podany adres email  08:00 - 16:00  25 soób
  Tydzień 2 Ćwiczenia (podział na podgrupy) 08:00 - 16:00 Grupy zostana przydzielone 1 dnia na wykładzie

 

Kursy ratownictwa medycznego dla stażystów odbędą się zgodnie z harmonogramem:

- dla lekarzy stażystów 2 dni szkolenia:

Wykłady online (dostęp do platformy będzie udzielany za pośrednictwem adres email podanego w formularzu)

Zajęcia praktyczne: Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Medyków 4, 40-752 Katowice

 

- dla lekrzy dentystów stażystów 2 tygodnie:

Wykłady online (dostęp do platformy będzie udzielany za pośrednictwem adresu email podanego w formularzu)

Zajęcia praktyczne Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Medyków 4, 40-752 Katowice

 

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt w sprawie:

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej

prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada 

ksosada@sum.edu.pl

 

Adiunkt

dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński

wojciech.zurawinski@sum.edu.pl

 

Sekretaria Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej

email: medrat@sum.edu.pl

telefon: 32/ 368 25 27