deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoHarmonogramy i sylabusy zajęć dydaktycznych

Opublikowano: 11 maj 2021Poprawiono: 23 czerwiec 2023
opis do harmonogramu

Harmonogram Zajęć Dydaktycznych
Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej

(Harmonogramy dostępne pod przedmiotewem w wybranym roku)


V rok Kierunek Lekarski Dydaktyka polskojęzyczna 

VI rok Kierunek Lekarski Dydaktyka polskojęzyczna

Karta przedmiotu (1)

Sylabus dydaktyka polsko języczna (1 2 3)

Karta przedmiotu BLS (1 2 3 4 5)

Sylabus BLS_PL (1 2 3 4 5 6 7)


V’th Year Medicine Students European Programe

 Karta przedmiotu (1 2 3 4 5 6 7)

 Sylabus (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12)

 

VI’th Year Medicine Students European Programe

Karta przedmiotu (1 2 3 4 5 6 7 8)

Sylabus (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12)

Karta przedmiotu BLS_ENG (1 2 3 4 5)

Sylabus BLS_ENG (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11)

 

VI’th Year Medicine Students International - Family Practice

Karta przedmiotu (1 2 3 4 5 6)

 

VI’th Year Medicine Students International - Elective

 Karta przedmiotu (1 2 3 4 5 6 7 8)

 

Materiały dydaktyczne dla studentów z przedmiotu Medycyna Ratunkowa:

Quiz wiedzy

Pozostałe aktualności...
opis do regulaminu zajęć
Komunikaty
14 kwiecień 2023

Regulamin zajęć Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej

opis do pracownicy
Komunikaty
14 kwiecień 2023

Pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej

MedRatEG
Wiadomości
14 kwiecień 2023

Egzamin końcowy z Medycyny Ratunkowej (semestr letni)

opis do stn
Nauka
11 styczeń 2022

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej